417/2019

Baldur K. Þorsteinsson (Guðmundur B. Ólafsson lögmaður)
gegn
Þór hf. (Ólafur Eiríksson lögmaður)

Trúnaðarskylda. Riftun. Brottrekstur úr starfi. Orlof. Vinnusamningur. Ráðningarsamningur

289/2019

A (Sigmundur Hannesson lögmaður)
gegn
íslenska ríkinu (Soffía Jónsdóttir lögmaður)

Dráttarvextir. Sanngirnisbætur. Gjalddagi

32/2020

A (Lára Valgerður Júlíusdóttir lögmaður)
gegn
B (enginn)

Kærumál. Börn. Faðerni. Stefnubirting. Frávísunarúrskurður staðfestur

822/2019

A (Sigurður Jónsson lögmaður)
gegn
B (Valborg Þ. Snævarr lögmaður)

Kærumál. Dánarbússkipti. Erfðaskrá

57/2020

Ákæruvaldið (Margrét Unnur Rögnvaldsdóttir saksóknari)
gegn
X (Guðmundur St. Ragnarsson lögmaður)

Kærumál. Ákæra. Frávísunarúrskurður felldur úr gildi