LANDSRÉTTUR Úrskurður miðvikudaginn 14. október 2020. Mál nr. 571/2020 : Lögreglustjórinn á höfuðborgars væðinu ( Árni Bergur Sigurðsson saksóknarfulltrúi ) gegn X ( Ólafur Valur Guðjónsson lögmaður) Lykilorð Kærumál. Fjarskipti. Upplýsingaskylda . Útdráttur Staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem nafngreindum fjarskiptafyrirtækjum var gert að veita sóknaraðila nánar tilgreindar upplýsingar í tengslum við rannsókn máls, sbr. 80. og 83. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Úrskurður Landsréttar Landsréttardómararnir Arnfríður Einarsdóttir , Ásmundur Helgason og Davíð Þór Björgvinsson kveða upp úrskurð í máli þessu. Málsmeðferð og dómkröfur aðila 1 Varnaraðili skaut málinu til Landsréttar með kæru 8. október 2020 , sem barst réttinu m ásamt kærumálsgögnum degi síðar . Kærður er úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 7. október 2020 í málinu nr. R - /2020 þar sem fallist var á kröfu sóknaraðila að nafngreindum fjarskiptafyrirtækjum yrði gert skylt að veita honum upplýsingar um hvaða símanúmer, hér á landi og erlendis, hafi verið í sambandi við símanúmerið og önnur símanúmer sem varnaraðili , hafi haft til umráða frá og með 9. september 2020 til og með 10. september 2020. Þá var fallist á kröfu sóknaraðila um a ð þeim yrði gert s kylt að veita honum upplýsingar um hvaða símtækjum (IMEI) framangreint símanúmer hafi tengst á sama tímabili og upplýsingar um sendar og mótteknar SMS sendingar, sem og samtöl við talhólf framangreinds símanúmers. Jafnframt var fallist á kröfu sóknaraðila um að skylt væri að upplýsa um það hverjir væru rétthafar allra þeirra númera sem tengdust framangreindu númeri og IMEI númerum og um hvaða endurvarpa (BASE - stöðvar) samskipti hafi farið á sama tímabili. Loks var fallist á kröfu sóknaraði la um að skylt væri að upplýsa um netnotkun framangreinds símanúmers og símtækja sem og upplýsa um tengingar við símsenda vegna netnotkunar á sama tímabili. Kæruheimild er í i - lið 1. mgr. 192. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála . 2 Sóknaraðili krefst s taðfestingar hins kærða úrskurðar. 2 3 Varnaraðili krefst þess að hinn kærði úrskurður verði felldur úr gildi. Niðurstaða 4 Með vísan til forsendna hins kærða úrskurðar verður hann staðfestur. Úrskurðarorð: Hinn kærði úrskurður er staðfestur. Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 7. október 2020 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur krafist þess að A, B, C, D, E, F, G og H verði gert skylt að veita lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu upplýsingar um hvaða símanúmer, hér á landi og erlendis, hafi veri umráða frá og með 9. september 2020 til og með 10. september 2020. Þá sé skylt að veita lögreglu upplýsingar um hvaða símtækjum (IMEI) framangreint símanúmer hafi tengst á s ama tímabili og upplýsingar um sendar og mótteknar SMS sendingar, sem og samtöl við talhólf framangreinds símanúmers, en jafnframt verði upplýst hverjir séu rétthafar allra þeirra númera sem tengjast framangreindu númeri og IMEI númerum og um hvaða endurva rpa (BASE - stöðvar) samskipti hafi farið á sama tímabili. Þá er krafist upplýsinga um netnotkun framangreinds símanúmers og símtækja sem og upplýsinga um tengingar við símsenda vegna netnotkunar á sama tímabili. Í greinargerð sækjanda kemur fram að lögregla n á höfuðborgarsvæðinu hafi nú til rannsóknar stórfellda líkamsárás gegn A, sbr. mál lögreglu nr. 007 - 2020 - fólks hafi ráðist að brotaþola og beitt hann ofbeldi með kúbeini og/eða öðrum verkfærum, m.a. með þeim afleiðingum að hann hlaut opið sár á höfði og mar á brjóst - og mjóbaki. Meðal grunaðra í málinu sé kærða, sem einnig sé grunaður um aðild að málinu o g hafi sá aðili greint lögreglu frá því að kærða hafi, ásamt öðrum, verið á brotavettvangi er atvik máls áttu sér stað og jafnframt að hún hafi kveðist hafa brotið rúðu í glugga á heimili brotaþola. Þá liggi fyrir í gögnum málsins vitnisburður þess efnis a ð ungur kvenmaður hafi verið á brotavettvangi klædd dökkri hettupeysu með tóbaksklút eða grímu fyrir andlitinu. Þessi lýsing svari til klæðaburðar kærðu er hún hafi verið handtekin ásamt öðrum grunuðum fljótlega í kjölfar árásarinnar og hafi þá jafnframt mátt greina blóð á hendi hennar. Í bifreið sem tengist málinu og talið er að árásaraðilar hafi notað fyrir og eftir árásina hafi fundist sími sem kærða hafi staðfest að sé sinn og hafi hann verið haldlagður í þágu rannsóknar málsins. Kærða hafi neitað að hafa verið á eða við brotavettvang umrætt sinn og hafi hafnað því að hafa haft nokkra aðkomu að málinu. Þá hafi kærða neitað að veita lögreglu aðgang að efnisinnihaldi hins haldlagða síma. Með vísan til þess sem hér er lýst og þess fram komi í rannsóknargö gnum málsins sé kærða undir rökstuddum grun um aðild að stórfelldri líkamsárás og ljóst að fleiri aðilar tengjast málinu. Í ljósi framangreinds sé talið nauðsynlegt að fallist verði á kröfu lögreglustjóra og veitt verði heimild til að rannsaka símagögn kæ rðu í því skyni að afla frekari upplýsinga og sönnunargagna um brotið, sem og að upplýsa um mögulega samverkamenn. Ríkir hagsmunir felist í því að afla frekari upplýsinga um staðsetningu og símanotkun kærðu á hinum tilgreinda tíma enda beri framburði henna r ekki saman við það sem fram sé komið í málinu. Telji lögregla því ástæðu að ætla að umbeðnar upplýsingar geti skipt miklu fyrir rannsókn málsins. Með vísan til alls framangreinds, framlagðra gagna, 80. gr., sbr. 83. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/20 08, sé þess krafist að fallist verði á hina umbeðnu kröfu. 3 Niðurstaða: Eins og rakið er hér að framan þá beinist grunur lögreglu að því að kærða hafi átt aðild að stórfelldri líkamsárás á brotaþola þegar hópur fólks ruddist inn á heimili hans að kvöldi 9. september sl., en hún var handtekin ásamt með öðrum grunuðum um nóttina 10. september sl. Að mati dómsins þá er fallist á það, með hliðsjón af framansögðu, sem og fyrirliggjandi gögnum málsins, að rökstuddur grunur sé uppi um aðild kærðu að líkamsárás, sem kann að varða við 2. mgr. 218. gr. alm. hgl., þar sem refsiramminn er fangelsi allt að 16 ár. Enn fremur liggur nægilega ljóst fyrir að mati dómsins að þær upplýsingar sem lögregla hyggst reyna að afla með umræddri rannsóknaraðgerð kunna að vera til þ ess fallnar að geta varpað ljósi málið, m.a. um hvar kærða, sem hefur neitað sök eða að hafa verið á brotavettvangi, var þá stödd, en ríkir rannsóknahagsmunir lúta bersýnilega að því að reyna fá úr því skorið. Með vísan til alls framangreinds verður því fallist á það að uppfyllt séu skilyrði 80. gr., sbr. 83. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008, svo að fallast beri á framangreinda kröfu. Pétur Dam Leifsson héraðsdómari kveður upp úrskurð þennan. Ú R S K U R Ð A R O R Ð : A, B, C, D, E, F, G og H. er skylt að veita lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu upplýsingar a frá og með 9. september 2020 til og með 10. september 2020. Þá er framangreindum fyrirtækjum skylt að veita lögreglu upplýsingar um hvaða símtækjum (IMEI) framangreint símanúmer hafi tengst á sama tímabili og upplýsingar um sendar og mótteknar SMS sendin gar, sem og samtöl við talhólf framangreinds símanúmers. Jafnframt skal upplýsa um það hverjir séu rétthafar allra þeirra númera sem tengjast framangreindu númeri og IMEI númerum og um hvaða endurvarpa (BASE - stöðvar) samskipti hafi farið á sama tímabili. Þ á sakla upplýsa um netnotkun framangreinds símanúmers og símtækja sem og upplýsa um tengingar við símsenda vegna netnotkunar á sama tímabili.