Skipan Landsréttar byggir á lögum um dómstóla. Um málskot og meðferð mála fyrir dóminum fer samkvæmt lögum um meðferð einkamála og lögum um meðferð sakamála

Hér er að finna reglur er lýsa því í hvernig búningi mál skuli vera fyrir meðferð þeirra í Landsrétti: